Home / POEZI / Besimi tek vetja,himnezimi i jetës (Shqip-English)
loading...

Besimi tek vetja,himnezimi i jetës (Shqip-English)

BESIMI tek Vetja , hyjnëzimi i Jetës
Esse
Sprovë Jetësore

(Shqip-English)

“Prehja për shërimin e njerëzërve, buron tek besimi ….”
Mother Teresa, Shenjtorja shqiptare

Besimi tek vetja ,
është mendim më shumë se ide,
besim fetar, apo trillim filozofik,
është çelësi i Sprovës Jetësore,
mendimi i njerëzimit biblik…
Besimi tek vetja,
Mbijetesa e njeriut mbi Nënën natyrë,
mbi mundimet,streset,fatkeqësitë e asmërritë,
mbi dallgtë e ujërave ,të stuhive e flakëve ,
është drita e dheut mbi errësirën, padituritë.
Besimi tek vetja ,
është burimi njerëzor i shpresës,
……….humanizmi mbi egërsinë,
……….gjallesë që nuk njeh vdekje,
……….forcë jete për arritminë…
Besimi tek vetja ,
është burim uji i mirësive,
……….progresi i armënisë,
……….paqe,mishërim për lumturinë.
……….mjeku ,ilaçi i gjithë sëmundjeve,
……….perëndi mbi perënditë,
……….energjia jete e Gjithësisë.
Besimi tek vetja,…
miku i mirë në ditë të vështirë,
mos iu nda hap pas hapi,
mos u step,lidhu me të në Jetë,
jo vetëm kur s’je mirë mbi ligështinë….
në minieren e arit të shpirtit tënd,
thesar i paçmuar i ripërtërirë…
Besim tek vetja,
Jeta juaj riperterihet, do të zgjat Njerinë……

(English Version )

Essay
Faith, brings a happy life…

“Praying for the poor brings them faith ….”
Mother Teresa, the Albanian sanctuary…

Faith in ourselves,
it is thought that idea,
religious belief or philosophical fiction,
is the key to life test,
biblical view of humanity …

Faith in ourselves,
human survival on Mother Nature,
the struggles, stresses, disasters,
waves water, storms and fires,
soil is light over darkness.

Faith in ourselves,
human source of hope,
………. humanity over cruelty,
creature that knows no death …
strongs life in good future.

Faith in ourselves,
is the water source of blessings,
futur’s progress ……….
………. peace, the epitome of happiness.
………. doctor, cure all diseases,
………. god gods,
………. life energy of the universe.

Faith in ourselves, …
best friend in difficult days,
not to split step,
do not step, connect with be,
not only when good or more worse ….
in your soul gold mine,
renewed invaluable treasure …
Confidence in ourselves,
Your life will be long…..

Luan Kalana
October ,2003
Yale Hospital
New Haven,CT

loading...

Komento!

loading...